middle ad

Sembilan Etika Murid Kepada Guru

Inilah Sembilan Etika Murid Kepada Guru :
  1. Meminta petunjuk Allah
  2. Bersungguh-sungguh mencari Guru
  3. Patuh dan tidak menentang pendapat dan aturan Guru
  4. Memandang dengan hormat dan Takdim
  5. Berkata kepada Guru dengan baik dan sopan
  6. Bersikap sopan dan hormat
  7. Tidak berjalan disamping Guru, kecuali dibutuhkan atau diminta
  8. Mengucapkan salam terlebih dahulu apabila berpapasan
  9. Selalu mendo'akan

Video Serupa di Madrasah TV

0 Comments: